กิจกรรม ” ช่วยซานต้าส่งของหน่อย “

🎅 ช่วยซานต้าส่งของหน่อย 🎁
ร่วมสนุกกับกิจกรรม #ช่วยซานต้าส่งของหน่อย
.
❄️ เพียงจับคู่หมายเลขและของขวัญให้ถูกต้องทั้ง 4 ข้อ
ลุ้นรางวัล เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ Deerma ZQ600
มูลค่า 2,490 บาท (1 รางวัล) ☃️
.
รายละเอียดและกติกา

 1. จับคู่หมายเลขและของขวัญให้ถูกต้องทั้ง 4 ข้อ
 2. ส่งคำตอบที่เว็บไซต์
 3. ระยะเวลาจัดกิจกรรม 25-31 ธ.ค. 66
 4. จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 3 ม.ค. 66
  .

Alwaysalotmaore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

ตอบคำถามในช่องคอมเม้นต์ได้เลยครับ ☃️

93 thoughts on “กิจกรรม ” ช่วยซานต้าส่งของหน่อย “

  • พจนีย์ เพชรสงค์ says:

   หมายเลข 1คู่ กับเสื้อ
   หมายเลข 2คู่ จักรยาน
   หมายเลข 3คู่ หมี
   หมายเลข 4คู่ โทรศัพท์

  • เบญจรัตน์ อาลัยดี says:

   1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
   2​ คู่กับ​ จักรยาน
   3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
   4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​

  • สมบูรณ์ เอี่ยมสอาด says:

   1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
   2​ คู่กับ​ จักรยาน
   3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
   4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​

  • Fangfy Worakamol says:

   1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
   2​ คู่กับ​ จักรยาน
   3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
   4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​

 1. พฤกษา ไชยชมภู says:

  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​

 2. Thitirat Duanchot says:

  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​

  • Ponlakrit Phadungchat says:

   1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
   2​ คู่กับ​ จักรยาน
   3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
   4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ

 3. สุขอเนก แก้ววิชิต says:

  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ

 4. Fangfy Worakamol says:

  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​

 5. จุฑารัตน์ ใหม่เอี่ยม says:

  1 คู่กับ เสื้อกันหนาว
  2 คู่กับ จักรยาน
  3 คู่กับ ตุ๊กตาหมี
  4 คู่กับ โทรศัพท์มือถือ

 6. อนุรักษ์ หิรัญพฤกษ์ says:

  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ

 7. Karn Sumridgulchai says:

  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​

 8. Laem Zaa says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 9. Yamyam Yams says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 10. Eminen Eminen says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 11. Tithchai Mahasithigul says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 12. Wind Gauda-Z says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 13. Love No says:

  ร่วมกิจกรรม​ค่ะ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 14. Ranee Saetung says:

  ร่วมกิจกรรม​ค่ะ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 15. Pawin Gasiwat says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  ตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 16. Prapanee Dongchai says:

  ร่วมกิจกรรม​ค่ะ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 17. Prapane Sae-tung says:

  ร่วมกิจกรรม​ค่ะ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 18. Darinee Sae Tung says:

  ร่วมกิจกรรม​ค่ะ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 19. Love Vc says:

  ร่วมกิจกรรม​ค่ะ
  ตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 20. ACompany Foodlove says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  ตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 21. Noi Nadee says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  ตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 22. Sehnhe Sehnhe says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  ตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 23. Thenhe Thenhe says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  ตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 24. ผมอยากผอม คับ says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  ขอตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 25. นักรบ สายสุขภาพ says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  คำตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 26. Zlove Jamon says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  คำตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 27. ทำดี ได้ดี says:

  ร่วมกิจกรรมนี้​ครับ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 28. รักผม เถอนะ says:

  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 29. Karn NT says:

  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 30. Wind ks says:

  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 31. Wind Gauda-x says:

  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 32. Wind Gauda-x says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  คำตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 33. Kumpon Kub says:

  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 34. Karn ST says:

  คำตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 35. Takahhu Ken says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 36. กำพล สัมฤทธิ์กุลชัย says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 37. อยากจัดคับ มาลองกัน says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 38. เวรกรรมมีจริง แรงใด เสมอ ด้วยแรงกรรมไม่มี says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 39. Numjai Rukmak says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 40. สมชาย มาระกุล says:

  คำตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 41. Pratuksin Sgulchai says:

  คำตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 42. werapat numjaidee says:

  คำตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 43. Maimai Namjai says:

  คำตอบ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 44. rukther maktisud says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  คำตอบ คือ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 45. นวรัตน์ แก้วเก้าประการ says:

  คำตอบ คือ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 46. Kate Kyaw Minna says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  คำตอบ คือ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 47. Jamon Supan says:

  Kate Kyaw Minna says:
  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  คำตอบ คือ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 48. Jamon Supan says:

  ร่วมกิจกรรม​ครับ
  คำตอบ คือ
  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​
  #AlwaysAlotMore #Alot #เกมแจกรางวัล #คริสมาสต์

 49. เอกชัย แซ่ลิ้ม says:

  1. คู่กับ เสื้อกันหนาว
  2. คู่กับ จักรยาน
  3. คู่กับ ตุ๊กตาหมี
  4. คู่กับ โทรศัพท์มือถือ

 50. ดวงกมล กมลสินธุ์ says:

  1​ คู่กับ​ เสื้อกันหนาว
  2​ คู่กับ​ จักรยาน
  3​ คู่กับ​ ตุ๊กตา​หมี
  4​ คู่กับ​ โทรศัพท์มือถือ​ ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *